ANIMATOR MULTIKULTURALNIH DOGAĐANJA

Edukacija se sastoji od teorijskog dijela (30%), praktične nastave (70%), razvoja mekih vještina te usavršavanje iz engleskog jezika a sve sa ciljem stjecanja stručnih kompetencija specifičnih za pojedino radno mjesto i pripreme sudionika za tržište rada. U teorijskom dijelu koristit će se inovativni pristup educiranja očitovan kroz e - learning sadržaje te on - line virtualne vježbaonice, a radionice "mekih" vještina usmjerene su na osnaživanje i motiviranje samoidentiteta u poslovnom okruženju (interpersonalni odnosi i suradnja, gostoljubivost i multikulturalnost, poslovni bonton, upravljanje stresom, komunikacija i/ili slično).

Cilj edukacije: osposobljenost za rad u zadovoljavanju potreba i želja turista pri provedbi turističkih programa, razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, proaktivnost, razvijen timski duh, razvijen profesionalan stav, usmjerenost na potrebe klijenta, gostoljubivost, nošenje s pritiskom i emocionalna kontrola

  Edukacije - Sve