Projekt Doživi „Multi-kulti“ Turizam!

referentne oznake UP.02.2.2.03.0025, financira se iz poziva za dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, referentne oznake UP.02.2.2.03. u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta – Pučko otvoreno učilište Adeptio, Bjelovar
Partneri na projektu - Plodovi zemlje d. o. o., Garešnica (Hotel „Garić“) ,  Franz d.o.o. Bjelovar (Caffe i bistro „Franz“) i Coner d.o.o. (Restoran i sobe Vinarija Coner)

O projektu

Glavni cilj projekta

je razvoj tri nova tržišna programa obrazovanja:

 • Kuhar multinacionalnih jela
 • Animator multikulturalnih događanja
 • Voditelj on-line prodaje i bookinga
   

Navedene će se skupine kroz edukacije osposobiti za tržište rada, učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim te sukladno tome ojačati sektor kvalitetnim kadrovima. Kako bi mentori i predavači kvalitetno prenijeli svoja znanja, posebice u praktičnom dijelu nastave, obučit će ih se andragoškim metodama, i to metodološko didaktičkim načinima podučavanja odraslih osoba, kako bi kvaliteta prenesenih informacija bila vrhunska.

Ukupna vrijednost projekta je 1.412.155,97 HRK
(100% financiran iz EU)

Turizam, kao jedna od strateških i najbrže rastućih grana gospodarstva u Hrvatskoj, a i svijetu, suočava se sa problemima koje formalno obrazovanje zbog brzine razvoja i promjena u ukusima konzumenata turističkih proizvoda ne može osigurati na adekvatan način.

Stoga predloženi projekt rješava slijedeće probleme:

 1. nedostatak kvalificirane radne snage;
 2. uključivanje ranjivih skupina na tržištu rada u turističko-ugostiteljskom sektoru inovativnim pristupom s programima usavršavanja/osposobljavanja
 3. nedostatak educiranih predavača i mentora u prijenosu praktičnih znanja i vještina.


Očekivani rezultati projekta:

 1. Educirano 50 polaznika za poslove Kuhar multinacionalnih jela, Animator multi - kulturalnih događaja i Voditelj on - line prodaje i bookinga
 2. Izrađena 3 programa osposobljavanja
 3. Podizanje svijesti o važnosti edukacija kvalitetnog kadra u sektoru turizma
 4. Razmjena iskustva i dobre prakse te obrazovnog sektora

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

U projektu će se provoditi sljedeće aktivnosti:

 1. odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja
 2. razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora
 3. provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina.

Projekt „Doživi MULTI-KULTI turizam!“ će sukladno i u skladu s potrebama tržišta rada očitovanih kroz potrebe partnera poslodavca na projektu izraditi programe usavršavanja/osposobljavanja koji će se provoditi u ukupnom broju od 320 sati od kojih je predviđen teorijski udio u iznosu od 96 sati (30% vremena), a praktični udio u iznosu od 224 sata (70% vremena). Posebna pozornost obratit će se na inovativni pristup educiranja očitovan kroz e- learning sadržaje, on-line virtualne vježbaonice i radionice „mekih vještina“ radi osnaživanja i motiviranja samoidentiteta u poslovnom okruženju (interpersonalni odnosi i suradnja, gostoljubljivost i multikulturalnost, poslovni bonton, upravljanje stresom, komunikacija i/ili slično). Usavršavanja/osposobljavanje sastojat će se i od predmeta stranog jezika, posebice engleskog te stručnih kompetencija specifičnih za pojedino radno mjesto. Nadalje, programiranjem i izradom e-learing sustava probit će se barijera lokacije predavača i polaznika te edukativni sadržaj učiniti dostupnim na bilo kojoj lokaciji i u bilo koje doba (24/7) svim osobama, a posebno ranjivoj skupini osoba s invaliditetom.

Kontakt osoba za više informacija :
Alen Kaminski, voditelj projekta (043 263 194)