Objavljeno: 25. 01. 2020 - 4:45
AUTORSKI PRIRUČNICI

Prvi naši autorski priručnici koje koriste u nastavi Kuhari multinacionalnih jela.

Urednik: Mišel Doskočil
Dizajn i grafička priprema: Dizajnerica, Bjelovar
Izdavač: POU Adeptio (Educiraj Me)

  Novosti i događanja - Sve