Objavljeno: 07. 01. 2021 - 3:30
Započela je praktična nastava za Voditelje i Animatore
 
 

Započela je praktična nastava za edukacijske programe Animator multikulturalnih događanja i Voditelj on-line prodaje i bookiga kod projektnih partnera Franz d.o.o. u Bjelovaru i Coner d.o.o. u Jabučeti.

  Novosti i događanja - Sve