Objavljeno: 28. 01. 2020 - 5:44
Započele edukacije polaznika za zanimanje Kuhar multinacionalnih jela

27. siječnja 2020.g. započela je edukacija za program Kuhar multinacionalnih jela, stručni teorijski dio nastave, a odnosi se na upoznavanje robe i prehrane, kuharstvo - kroz multikulturalnost, te posluživanje.

Nakon stručnog dijela nastave, polaznici će proći nastavu engleskog jezika kroz 20h učioničke nastave i 20h kroz e learning. Edukacija je prilagođena sektoru turizma, ugostiteljstvu i internetskoj prodaji te oglašavanju turističkih proizvoda.

Osim navedenih edukacija, polaznici će biti upoznati sa mekim vještinama, nošenjem sa stresom, gostoljubivost, bontonom kroz elemente multikultiralnosti, ali i sa menagmentom, radu u timu i nizom vještina potrebnih za rad u poslovnom okruženju u sektoru turizma. 

 
 
 
 
  Novosti i događanja - Sve