Objavljeno: 19. 04. 2021 - 11:56
ZAVRŠNA KONFERENCIJA

U subotu 17.04.2021. Romska kuća u Maglenči  bila je domaćin završne konferencije "Doživi Multi-Kulti Turizam" na kojoj su u ugodnoj atmosferi javnosti i medijima predstavljene provedene aktivnosti kroz ovaj projekt.
Europski projekt "Doživi Multi-Kulti Turizam" referentne oznake UP.02.2.2.03.0025 financiran je 100% iz poziva za dostavu projektnih prijedloga poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva referentne oznake UP.02.2.2.03 u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost projekta bila je 1.412.155,97 kuna, a nositelj projekta jbilo je POU Adeptio Bjelovar (EducirajMe grupacija), te partneri u projektu  Plodovi Zemlje d.o.o (Hotel Garić Garešnica), Caffe i bistro Franz d.o.o. (Bjelovar) i Restoran i vinarija Coner d.o.o. (Jabučeta).
U sklopu projekta razvijena su 3 programa obrazovanja, sa priručnicima i e-learning sadržajima, za zanimanja Kuhar multinacionalnih jela, Animator multikulturalnih događanja i Voditelj on line prodaje i bookinga. Osposobljeni su i zaposlenici partnera u projektu koji će moći ubuduće te edukacije provoditi i za tržište. Također su edukacije provedene na ciljnoj skupini od 50 nezaposlenih polaznika (mladi do 25 godina, osobe 54+ i osobe sa tjelesnim invaliditetom), a edukacije je uspješno završilo 41 polaznika/ca.

 
 
 
 
  Novosti i događanja - Sve