Nastava iz engleskog jezika za polaznike programa Voditelj on-line prodaje i bookinga

Nastava iz engleskog jezika za polaznike programa Voditelj on-line prodaje i bookinga

Objavljeno: 15. 12. 2020 - 12:56
Završena je nastava iz engleskog jezika koju je vodila profesorica engleskog jezika/vanjski stručnjak Jasmina Bunčić. Polaznici Voditelj on-line...

Saznajte više...
 

Zaštita na radu-predavanje za Animatore

Zaštita na radu-predavanje za Animatore

Objavljeno: 14. 12. 2020 - 12:34
Odrađena je nastava zaštite na radu za polaznike Animator multikulturalnih događanja. Nastavu je proveo vanjski stručnjak zaštite na radu Nino...

Saznajte više...
 

Edukacijski program Mekih vještina za Animatore

Edukacijski program Mekih vještina za Animatore

Objavljeno: 12. 12. 2020 - 12:09
Završen je edukacijski program Meke Vještine za Animatora multikulturalnih događanja koji je vodio vanjski stručnjak Dario Jaušić. Po završetku...

Saznajte više...
 

Stručni dio učioničke nastave za Voditelja on-line prodaje i bookinga

Stručni dio učioničke nastave za Voditelja on-line prodaje i bookinga

Objavljeno: 07. 12. 2020 - 11:26
U tijeku je edukacijski program stručnog dijela nastave za zanimanje Voditelja on-line prodaje i bookinga kojeg provodi nastavnik/zaposlenik POU...

Saznajte više...
 

Animatori na stručnom dijelu učioničke nastave

Animatori na stručnom dijelu učioničke nastave

Objavljeno: 04. 12. 2020 - 10:47
U tijeku je stručni dio učioničke nastave za zanimanje Animator multikulturalnih događanja , koji vode predavači Krešimir Dabo, Katarina...

Saznajte više...
 

Započele edukacije polaznika za zanimanje Animator multikulturalnih događanja

Započele edukacije polaznika za zanimanje Animator multikulturalnih događanja

Objavljeno: 01. 12. 2020 - 11:45
30. studenoga 2020. godine započela je edukacija za program Animator multikulturalnih događanja. Polaznici će proći kroz: Edukacijski program...

Saznajte više...
 

Započele edukacije polaznika za zanimanje Voditelj on-line prodaje i bookinga

Započele edukacije polaznika za zanimanje Voditelj on-line prodaje i bookinga

Objavljeno: 01. 12. 2020 - 10:19
30. studenoga 2020. godine započela je edukacija za program Voditelj on-line prodaje i bookinga. Polaznici će proći kroz: Edukacijski dio...

Saznajte više...
 

Upisi na besplatnu edukaciju za Voditelja on-line prodaje i bookinga

Upisi na besplatnu edukaciju za Voditelja on-line prodaje i bookinga

Objavljeno: 03. 09. 2020 - 1:46
Pozivamo Vas da se upišete na besplatnu edukaciju za Voditelja on-line prodaje i bookinga.  Riječ je o potpuno novoj edukaciji kojom stječete...

Saznajte više...
 

Upisi na besplatnu edukaciju za Animatora multikulturalnih događanja

Upisi na besplatnu edukaciju za Animatora multikulturalnih događanja

Objavljeno: 02. 09. 2020 - 2:06
Pozivamo Vas da se upišete na besplatnu edukaciju za Animatora multikulturalnih događanja.  Riječ je o potpuno novoj edukaciji kojom stječete...

Saznajte više...
 

Završni ispit za Kuhara multinacionalnih jela

Završni ispit za Kuhara multinacionalnih jela

Objavljeno: 22. 07. 2020 - 2:10
Održani su ispiti za Kuhara multinacionalnih jela na kojem su polaznici uspiješno zadovoljili praktični i teoretski dio ispita.

Saznajte više...